Εγγραφή για Κύπριους Συμμετέχοντες

 

Κόστος εγγραφής :

Η εγγραφή ανά μέρα περιλαμβάνει είσοδο στις ημερήσιες επιστημονικές ενότητες, πρόγραμμα, βιβλίο περιλήψεων, διάλειμμα για καφέ και ένα μεσημεριανό γεύμα.

Η πλήρης εγγραφή (και για τις 3 ημέρες του συνεδρίου) περιλαμβάνει είσοδο σε όλες τις επιστημονικές ενότητες, πρόγραμμα , βιβλίο περιλήψεων, διαλείμματα για καφέ και δύο μεσημεριανά γεύματα ( στις 21 και 22 Μαρτίου).

Κόστος Συμμετοχήςμέχρι 15/12/16μέχρι 15/02/17μετά τις 15/02/17 *
Σύνεδροι – ανά μέρα€150€175€200
Σύνεδροι – πλήρης συμμετοχή€250€275€300
Φοιτητές ** – ανά μέρα€100€125€145
Φοιτητές ** – πλήρης συμμετοχή€170€210€245

* Εγγραφές μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου γίνονται δεκτές μέχρι 15 Μαρτίου 2017. Εγγραφές πέραν της ημερομηνίας αυτής θα καταστούν δυνατές μόνο στην γραμματεία / υποδοχή στον χώρο του συνεδρίου. Για επιτόπου εγγραφή επιπλέον χρέωση Ευρώ 50.
** Οι φοιτητές θα πρέπει να παρουσιάσουν αποδεικτικό πλήρους φοίτησης για την χρονιά 2016/2017.

Πολιτική Ακύρωσης:
Όλες οι ακυρώσεις πρέπει να ληφθούν γραπτώς μέσω φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς.

Ακύρωση Εγγραφής:

  • Πριν από 30 Δεκεμβρίου 2016 – πλήρη επιστροφή εκτός από €60 χρεώσεις Τράπεζας και επεξεργασίας
  • Μεταξύ 30 Δεκεμβρίου 2016 μέχρι 20 Φεβρουαρίου 2017 – επιστροφή 60%
  • Καμία επιστροφή για ακυρώσεις που λαμβάνονται μετά από τις 20 Φεβρουαρίου 2017

Επιστροφές χρημάτων θα διεκπεραιωθούν ένα μήνα μετά το Συνέδριο

 

[bs_button size=”lg” type=”info” value=”Οι διαδικτυακές εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί – Παρακαλώ εγγραφείτε στο χώρο του Συνεδρίου” href=””]